Massagens effekter

För människor i rörelse


-Förhindra muskelsamman-växningar efter överbelast-ningsskador och akuta skador
- Motverkar ärrbildningar efter skadori muskelvävnad och andra mjukdelar
- Hjälper till att avlägsna slaggprodukter som t ex mjölksyra

Kontorsaxlar


Gör spända muskler mjuka och elastiska
- Motverkar spänningar vid vid smärttillstånd
- Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
- Motverkar stress

Hos mig kan du få:

                                  Massage

                                 Friskvård

                                    Lymfmassage

                                 - Idrottsmassage

Triggerpunkter


Lindrar andningsbesvär vid
t ex astma och bronkit och ger en djupare och lugnare andning
- Stärker immunförsvaret
- Ökar vår koncentrations-
förmåga