Olika tekniker

Lotorpsmetoden

Friskvård

Hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ledbesvär, högt blodtryck, depression är några exempel som kan förhindras eller mildras genom regelbunden fysisk aktivitet. Effekten kommer oberoende av hur gammal du är eller hur du mår innan du börjar.

Idrottsmassage

Masserar och töjer muske-laturen vid idrottsrelaterade skador och problematik. Både vid skada, felställningar och överbelastning eller över-tränad. 


Rehabilitering och hemträning

Ger råd om specifikträning till dig och dina besvär. Träningsprogram med gummiband och hantlar och med hjälp av din egen kroppsvikt.

Triggerpunkter

Vi har alla Triggipunkter i vår kropp, en del aktiva en del inaktiva. De aktiva känns som smärta eller upplevs som stelhet i muskelaturen. Med behandling genom kraftfull massage släpper dessa smärtområden. Smärtan avtar och försvinner och då kan skadeområdet läkas med cirkulation av blod och syre.

Lymfmassage

Lymfmassage kan hjälpa vid övervikt, vätska och svullnad i kroppen, stram bindväv och smärta som orsakas av tröghet i lymfan. Metoden kan också hjälpa efter brännskador och operationer - många kvinnor har fått god hjälp av metoden efter bröstcanseroperation.

Lotorpsmetoden Linköping,
vid astmaliknande besvär. När medicinering inte hjälper. Ständiga harklingar, ständig heshet, lock över luftstrupen, svårt att dra djupa andetag. Orkar du inte umgås med människor för att du vet att du, kommer släppa väder. Lotorpsmedoden med speciell massage teknik kan få många av dess problem att försvinna.
En del av mina kunder som har haft covid-19, har blivit hjälpta av Lotorpsmetoden.